ZÓNOVÁ REGULÁCIA od spoločnosti ENBRA Slovakia, s.r.o.

Dovoľujeme sa Vám predstaviť špeciálnu ponuku od spoločnosti ENBRA Slovakia, s..r.o pre byty v správe SUBOP plus, s.r.o. Teraz máte výnimočnú možnosť získať novinku – Zónovú reguláciu od ENBRA za zvýhodnenú cenu. Bližšie informácie sú v prílohe. V prípade záujmu kontaktujte priamo Ing. Hrica Štefana zo spoločnosti ENBRA Slovakia, s.r.o.

OBOZNÁMENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV spoločnosti SUBOP plus, s.r.o.

 V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou a vyhláškou č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov komerčných spoločnosti,  sú od 15.3.2021 do odvolania nové podmienky vstupu do priestorov spoločnosti SUBOP plus, s.r.o. . Bližšie informácie sú v priloženom dokumente.

Oznámenie o nových cenách vodného a stočného – platné od 01.03.2021

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, oznamujeme vám, že na základe Rozhodnutia ÚRSO č. 0005/2021/V dochádza s účinnosťou od 01.03.2021 k zmene maximálných cien vodného a stočného. Z uvedeného dôvodu bude VVS a.s. v priebehu mesiaca 03/2021 vykonávať na všetkých odberných miestach mimoriadne odpočty stavov vodomerov. Prehľad nových cien vodného a stočného, platných od 01.03.2021:

Dostávajte od nás písomnosti elektronicky

Oznamujeme Vám, že v prípade vášho záujmu je možné spoločnosti SUBOP plus, s.r.o. zasielať vybrané písomnosti elektronickou formou napr. ročné vyúčtovanie, zálohový predpis, a iné. UPOZORNENIE: Keďže SUBOP plus, s.r.o, vykonáva činnosti pre bytové domy , ktoré má v správe a činnosti pre Spoločenstva vlastníkov bytov (SVB), je potrebné vyplniť správne tlačivo. V prípade, ak… Čítať viac

ZÓNOVÁ REGULÁCIA od spoločnosti ENBRA Slovakia, s.r.o.

Dovoľujeme sa Vám predstaviť špeciálnu ponuku od spoločnosti ENBRA Slovakia, s..r.o pre byty v správe SUBOP plus, s.r.o. Teraz máte výnimočnú možnosť získať novinku – Zónovú reguláciu od ENBRA za zvýhodnenú cenu. Bližšie informácie sú v prílohe. V prípade záujmu kontaktujte priamo Ing. Hrica Štefana zo spoločnosti ENBRA Slovakia, s.r.o.

OBOZNÁMENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV spoločnosti SUBOP plus, s.r.o.

 V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou a vyhláškou č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov komerčných spoločnosti,  sú od 15.3.2021 do odvolania nové podmienky vstupu do priestorov spoločnosti SUBOP plus, s.r.o. . Bližšie informácie sú v priloženom dokumente.

Oznámenie o nových cenách vodného a stočného – platné od 01.03.2021

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, oznamujeme vám, že na základe Rozhodnutia ÚRSO č. 0005/2021/V dochádza s účinnosťou od 01.03.2021 k zmene maximálných cien vodného a stočného. Z uvedeného dôvodu bude VVS a.s. v priebehu mesiaca 03/2021 vykonávať na všetkých odberných miestach mimoriadne odpočty stavov vodomerov. Prehľad nových cien vodného a stočného, platných od 01.03.2021:

Dostávajte od nás písomnosti elektronicky

Oznamujeme Vám, že v prípade vášho záujmu je možné spoločnosti SUBOP plus, s.r.o. zasielať vybrané písomnosti elektronickou formou napr. ročné vyúčtovanie, zálohový predpis, a iné. UPOZORNENIE: Keďže SUBOP plus, s.r.o, vykonáva činnosti pre bytové domy , ktoré má v správe a činnosti pre Spoločenstva vlastníkov bytov (SVB), je potrebné vyplniť správne tlačivo. V prípade, ak… Čítať viac

Všetky aktuality Všetky udalosti Všetky vývesky

Fotogaléria

Pozrite sa, ktoré bytové domy spravujeme

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

Kontaktný formulár