Kontrolný odpočet vodomerov

Kategória  

Oznamujeme vlastníkom bytov, že v mesiacoch jún – júl 2019 vykonáva správca kontrolný odpočet vodomerov SV a TÚV.

V prípade neprítomnosti v uvedených termínoch je potrebné stavy na vodomeroch nahlásiť v sídle SUBOP plus, s.r.o., telefonicky: 0948 480 033, alebo e-mailom: odpocty@subop.sk (môžete pripojiť fotografie vodomerov) najneskôr do 20.7.2019

Odpočtári sú označení menovkou a majú so sebou poverenie od SUBOP plus, s.r.o. na vykonávanie odpočtov v uvedenom termíne.

Odpočty sa vykonávajú pomocou mobilnej aplikácie — odpočtár zapíše stav vodomera a urobí jeho fotografiu, o čom Vám príde potvrdzujúca SMS alebo aj e-mail s fotografiami vodomerov, ak odpočtárovi nadiktujete tieto svoje kontaktné údaje. Touto cestou sa pripravujeme na novú legislatívu.

Pozn.: Kontrolné odpočty môžu pomôcť pri náhradnom určení celoročnej spotreby teplej a studenej vody vo Vašom byte v prípade poruchy alebo neuskutočnenia koncoročných odpočtov.

Ďakujeme Vám za spoluprácu!

Zverejnené 23. augusta 2019.
Upravené 22. januára 2020.