ODPORÚČANIE SPRÁVCU s ohľadom na zvyšovanie cien vody, stočného, el. energie, tepla na prípravu TÚV a tepla na kúrenie

Zverejnené 22. septembra 2021.
Upravené 22. februára 2022.