OZNÁMENIE o realizovaní odpočtov za spotrebu v roku 2022

15.12.2022 zverejnil/a subop_obec.