OZNÁMENIE O ZMENE CENY TEPLA od spoločnosti TEHO, a.s., s účinnosťou od 1.9.2021. Vzhľadom na neskoré oznámenie zmeny ceny budeme používať pri ročnom vyúčtovaní odhadované spotreby jednotlivcov k 31.8.2021- podľa platnej legislatívy. Odhad spotreby sa netýka tých BD, ktoré majú diaľkové odpočty.

Zverejnené 17. septembra 2021.
Upravené 28. septembra 2021.