Spoločnosť TEHO Košice, s.r.o. upravila ceny tepla.

Oznamujeme Vám, že od 1.1.2023 dochádza k zmene cien tepla podľa priloženej tabuľky:

Zverejnené 4. januára 2023.
Bez úpravy .