VVS, a.s. upravila od 1.3.2022 ceny vodného, stočného a zrážkovej vody.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je potrebné urobiť odpočty vodomerov v bytových domoch, kde nie
je možné realizovať diaľkové odpočty (vodomery nemajú osadené rádiové moduly) najneskôr do
15.3.2022. Bližšie informácie v prílohe.

Zverejnené 22. februára 2022.
Bez úpravy .