Zmena ceny variabilnej zložky tepla od 1.8.2022 !!!

Spoločnosť TEHO Košice oznámila všetkým správcovským spoločnostiam v rámci mesta Košice, že od 1.8.2022 dochádza na základe rozhodnutia URSO k zmene maximálnej ceny variabilnej zložky tepla. Viac je uvedené v priloženom dokumente.

Zverejnené 25. augusta 2022.
Bez úpravy .