Zvýšenie ceny tepla

Kategória  

Z dôvodu zvýšenia ceny nakupovaného tepla od spoločnosti Tepláreň Košice zvýšilo cenu tepla aj Tepelné hospodárstvo Košice.

Stalo sa tak na základe Rozhodnutia č. 0161/2018/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 13.8.2018

K zmene dochádza vo variabilnej zložke maximálnej ceny tepla pre odberné miesta Košice I-IV, a to: 0,0363 €/kWh bez DPH sa mení na 0,0397 €/kWh bez DPH.
Nová cena sa bude uplatňovať za dodávky tepla od 01.09.2018

Zverejnené 7. septembra 2018.
Upravené 15. decembra 2019.