Zvýšenie cien energií v roku 2019

Kategória  

Regulačný úrad rozhodol, že tarifa za prevádzkovanie systému, z ktorej sa financuje podpora obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby a ťažby uhlia, v roku 2019 klesne.

Elektrina a plyn pre domácnosti v roku 2019 zdražejú v priemere o menej ako šesť percent, ceny tepla pôjdu hore o necelých päť percent. Tvrdí to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý u nás reguluje koncové ceny energií pre domácnosti a malé firmy. Kým v prípade elektriny pôjdu od 1. januára 2019 koncové ceny pre domácnosti hore priemerne o 5,66 %, plyn domácnostiam v priemere zdražie len nepatrne viac (5,67 %). Cena za dodávku tepla by sa mala zvýšiť v priemere o 4,7 %

V súvislosti s týmito informáciami Vám odporúčame zvážiť výšku Vašich zálohových platieb za užívanie bytu či nebytového priestoru, aby ste sa tak vyhli nedoplatkom za ročné vyúčtovanie nákladov. O zmenu výšky zálohových platieb je možné požiadať osobne (SUBOP plus, s.r.o., Mlynárska 19, Košice), telefonicky (055/678 26 91; 0915/909 298) alebo e-mailom (subop@subop.sk; kopcakova@subop.sk).

Zverejnené 14. januára 2019.
Upravené 22. januára 2020.