Bytové domy ktoré spravujeme

Budapeštianska ulica

Čingovská ulica

Obrody

Dvorkinova

Jarná

Šafárikova

Zverejnené 20. januára 2020.
Upravené 24. februára 2020.