Preskočiť na obsah

Portál „PO SCHODOCH“

SPUSTENIE NOVÉHO PORTÁLU
01.07.2018

Od 1.7.2018 je pre užívateľov bytov, ktorí sú v našej správe, sprístupnený informačný portál „Po schodoch“

Prístupové údaje do portálu „PO SCHODOCH“ sú uvedené vo vyúčtovaní za rok 2017
alebo si ich môžete vyžiadať na e-mailovej adrese: subop@subop.sk

PRIHLÁSENIE

Doteraz sprístupnené údaje:

  • prehľad platieb – aktualizovaný po nahodení mesačných výpisov z banky
  • odpočty meračov
  • zálohový predpis
  • grafy spotreby
  • fond opráv domu (okrem SVB)
  • revízie
  • zápisnice zo schôdzí

Postupne budeme pridávať dokumenty užívateľov aj domov (domový poriadok, ročné vyúčtovania a podobne). V prípade nesprávnych údajov nás neváhajte kontaktovať, stále sa snažíme služby vylepšovať, preto každý podnet nám pomôže.