Preskočiť na obsah

Služby

Ponúkame zabezpečenie odborných činností, ktoré pre dom vyplývajú zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. a súvisiacich právnych predpísov.

Vychádzame zo skutočnosti, že predsedovia okrem samotného hospodárenia v dome, musia zabezpečovať mnoho iných aktivít, ktoré si vyžadujú špecifický prístup, ktorý veľakrát pre nich znamená veľkú záťaž.

Ponúkame

 1. komplexné vedenie účtovníctva podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
 2. zabezpečenie všetkých činností osobitne vymedzených zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a súvisiacich predpisov v profesných činnostiach,
 3. zabezpečenie rozúčtovania nákladov za dodávku tepla na vykurovanie bytov, nebytových priestorov a spoločných nebytových priestorov v rozsahu:
  • vizuálny odpočet nameraných údajov z elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov typ WHE 30 Z v byte vlastníka bytu, prípadne z iných typov rozdeľovačov vykurovacích nákladov,
  • spracovanie odčítanych indikovaných údajov zmluvným softvérom,
  • vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla pre byty a nebytové priestory,
  • sprostredkovanie montáže a spracovanie údajov z meracej techniky.