Preskočiť na obsah

Dostávajte od nás písomnosti elektronicky

Zverejnené 5.6.2020.

Oznamujeme Vám, že v prípade vášho záujmu je možné spoločnosti SUBOP plus, s.r.o. zasielať vybrané písomnosti elektronickou formou napr. ročné vyúčtovanie, zálohový predpis, a iné.

UPOZORNENIE: Keďže SUBOP plus, s.r.o, vykonáva činnosti pre bytové domy , ktoré má v správe a činnosti pre Spoločenstva vlastníkov bytov (SVB), je potrebné vyplniť správne tlačivo.

V prípade, ak budete chcieť využiť túto formu zasielania  písomnosti, vyplnenú a podpísanú  správnu  žiadosť môžete doručiť osobne do spoločnosti SUBOP plus, s.r.o. alebo  zaslať emailom na adresu subop@subop.sk .